תשלום:

האגרה עבור תעודת ויתור על האזרחות הינה $2350 , אשר אינה ניתנת להחזר. ניתן לשלם בשקלים  חדשים .

הערה: הראיון הראשוני אינו כרוך בתשלום.