סקירה

 ויתור על אזרחות אמריקאית הינו מעשה רציני וראוי להתייחסות מיוחדת. חובתך להבין לעומק את משמעות הצעד הזה ואת משמעויותיו לפני הבקשה לויתור על האזרחות.

אם בכל זאת, זו ההחלטה הסופית שלך ,ישנם מספר צעדים שעליך לנקוט הכוללים קביעת ראיון בשגרירות לחתימה על טופס הצהרת ההבנות ,השאלון על ויתור האזרחות ו/א הצהרה בשבועה, בנוכחות הקונסולר.

לתשומת לבכם הצהרת ההבנות מצביעה שהפעולה שאתה נוקט הינה פעולה בלתי-הפיכה.

ויתור על האזרחות הינה זכות אישית ואינה יכולה להעשות על ידי אדם אחר ( כולל הורים או אפוטרופוס).