מסמכים דרושים

יש לשלוח את כל המסמכים עם הבקשה. בקשות שלא מולאו בשלמותן לא תטופלנה , דבר שיגרום לעיכוב הנפקת הדרכון.

  1טופס בקשה DS-5504.

יש לחתום על טופס הבקשה. בקשות לא חתומות יישלחו בחזרה.

יש למלא את הטופס באתר או

להדפיס את הבקשה ולמלאה בכתב-יד.

  2תמונה

יש לשלוח תמונה 5 ס"מ X5 ס"מ שצולמה במשך ששת החודשים האחרונים.

  3הוכחה על אזרחות אמריקאית

דרכון אמריקאי שהונפק לפני פחות מ-12 חודשים. יש לוודא שהדרכון חתום בשורת החתימה.

  4הוכחה על שינוי שם :

יש להביא מסמכים מקוריים. צילומים נאמנים למקור לא יתקבלו. בנוסף,יש להביא צילום של כל מסמך מקורי.

  • תעודת נישואים  או גירושין.
  • צו בית משפט.
  • תמצית שינוי שם ממשרד הפנים.