סקירה

אם החלפת את שמך בעקבות נשואים, גירושים, צו בית משפט או במשרד הפנים, תוכל להגיש בקשה לדרכון חדש עם שמך החדש.

אם דרכונך הונפק לפני יותר מ- 12 חודשים, עליך לעקוב אחרי ההוראות בעמוד זה.

אם דרכונך הונפק לפני פחות מ-12 חודשים, יש להגיש בקשה לדרכון בדואר לפי ההוראות הבאים.