בדיקת סטטוס הבקשה

לבדיקת סטטוס הבקשה יש להכנס לאתר מחלקת המדינה ב

Consular Electronic Application Center CEA, לבחור באפשרות Check my Visa Application" Status" ולמלא אחר ההוראות.  יש להכניס את המיקום שבו התקיים הראיון ומספר ה-DS160 המופיע בטופס הבקשה.