תזכורות חשובות ליום הראיון

נע המנעו מלהגיע לשגרירות יותר מ30 דקות לפני מועד הראיון שנקבע לכם.

יש להביא את הטופס 160DS  וטופס אישור הפגישה אתכם.

כל המבקרים, כולל אזרחים אמריקאים, מחויבים לעבור בידוק בטחוני. בכדי לאפשר כניסה מהירה יותר למחלקה הקונסולרית, אנא הביאו אתכם רק את החפצים החיוניים ביותר. אסורה הכנסה של החפצים הבאים:

  • מצלמות, מכשירים סלולריים או כל מכשיר אלקטרוני אחר, כמו בלקברי, אייפד, מפתחות המופעלים ע"י שלט רחוק וכו'.
  • נוזלים, כולל מציתים
  • תיקים גדולים כמו מזוודות או תיקי גב
  • מעטפות סגורות
  • נשק

איננו אחראים על החפצים אשר הופקדו במחלקת הבטחון ונאבדו.

רק מגישי בקשה בעלי טופס אישור פגישה יורשו להיכנס לשגרירות. אין להביא ילדים לשגרירות אלא אם ישנה סיבה ספיציפית לנוכחותם כמו חידוש הדרכון או ראיון לוויזת הגירה. קרובי משפחה אחרים לא יורשו להיכנס אלא אם יש בקשה תקפה המחייבת את השתתפותם. תתאפשר כניסה של מלווים רק במקרים חריגים בהם יש צורך במתורגמן או אם מגיש הבקשה זקוק לעזרה בעקבות נכות כלשהי. במקרה כזה, יש לפנות למחלקת וויזות זמניות בכתובת JerusalemNIV@state.gov לפחות יומיים לפני מועד הראיון עם הפרטים המלאים (שם ומספר תעודת הזהות) של המתורגמן או המלווה. שמו של המתורגמן או של המלווה חייב להופיע  ברשימת המוזמנים לאותו היום. מתורגמנים יורשו להיכנס רק אם הם מתרגמים לשפות השונות מעברית, ערבית או רוסית.

כדי לאפשר כניסה מהירה ולהפחית זמן הבדיקות הבטחוניות, אנא הביאו אתכם רק את הפריטים החיוניים ביותר. יש להענות לכל הדרישות הבטחוניות ללא יוצא מן הכלל.