הנחיות לתהליך "אשרה ללא ראיון אישי"

כל מגישי הבקשות חייבים להגיע לראיון אישי למעט אלה המגישים בקשות לוויזות בתפקיד רשמי ואלה העומדים בקריטריונים של התהליך "אשרה ללא ראיון אישי". בקטגוריה האחרונה נכללים גם המגישים בקשה ראשונה לוויזה מתחת לגיל 14 או מעל לגיל 80 ומגישים מסוימים המבקשים לחדש את אשרותיהם. המערכת לקביעת תורים תנחה אותך בזמן מילוי הבקשה במידה ובקשתך עומדת בקריטריונים הפוטרים מראיון אישי.

חידוש אשרות

מגישי בקשות מסויימים המבקשים לחדש את אשרותיהם זכאים לתהליך ללא ראיון אישי. הפטור ניתן רק לבקשות אשר עומדות בכל הקריטריונים הבאים:

  • הבקשה לוויזה מוגשת בבקונסוליה באיזור מגוריו הקבוע של מגיש הבקשה וגם
  • הבקשה מוגשת לאותו סוג אשרה כמו האשרה הקודמת, עם אותו סוג דרכון ואותה האזרחות וגם
  • הבקשה הקודמת הוגשה לאחר 31 דצמבר, 2007 וגם
  • מגיש הבקשה היה מעל לגיל 14 בזמן הגשת הבקשה הקודמת וגם
  • על האשרה הקודמת לא מופיעות המילים הבאות: “clearance”, “waiver”, “blanket” וגם
  • הויזה הנוכחית בתוקף, או שפגה לפני פחות מ- 12 חודשים.

זמן הטיפול בבקשות מסוג זה עשוי להגיע עד 3 שבועות. במקרים מסוימים, השגרירות תבקש ממגישי הבקשות לקבוע ראיון אישי עם הקונסול.

מבקשי האשרות מתחת לגיל 14 ומעל לגיל 80

מבקשי האשרות מתחת לגיל 14 ומעל לגיל 80 לא נדרשים לקבוע תור לראיון אישי בשגרירות, בין אם זו בקשה ראשונה שלהם ובין אם הם מבקשים לחדש את אשרותיהם. ניתן להגיש בקשות מסוג זה יחד עם כל המסמכים הרלוונטיים דרך שירות השליחים.

מסמכים נוספים הנדרשים עבור בקשות לאשרות לילדים מתחת לגיל 14

בקשות לוויזה עבור ילדים מתחת לגיל 14 נדרשות לכלול את המסמכים הנוספים הבאים:

  • העתק של דף הפרטים האישיים של הדרכון ושל הוויזה התקפה עבור שני ההורים (במקרים בהם ההורים אינם מחזיקים בוויזה לארה"ב, הילדים אינם זכאים לפטור מראיון לויזה).

במקרה שהורי המועמד הקטין אינם מחזיקים בוויזות תקפות ומישהו אחר מתכוון לטוס עם הילד/ה (למשל סבא/סבתא):

  • העתק של של דף הפרטים האישיים של הדרכון עבור שני ההורים
  • העתק של הוויזה של האדם אשר מתלווה לילד/ה
  • מכתב הסכמה מההורים, המצהיר כי ההורים מודעים לכך שילדם יטוס לארה"ב עם אדם אחר.

להתחלת תהליך הבקשה לוויזה ללא ראיון, יש לבקר ב https://ais.usvisa-info.com/en-il/niv/information/niv_questions ולבחור את האופציה הרלוונטית.