הנחיות לתהליך "אשרה ללא ראיון אישי"

כל מגישי הבקשות חייבים להגיע לראיון אישי למעט אלה המגישים בקשות לוויזות בתפקיד רשמי ואלה העומדים בקריטריונים של התהליך "אשרה ללא ראיון אישי". בקטגוריה האחרונה נכללים גם המגישים בקשה ראשונה לוויזה מתחת לגיל 14 או מעל לגיל 80 ומגישים מסוימים המבקשים לחדש את אשרותיהם. המערכת לקביעת תורים תנחה אותך בזמן מילוי הבקשה במידה ובקשתך עומדת בקריטריונים הפוטרים מראיון אישי.

חידוש אשרות

מגישי בקשות המבקשים לחדש את אשרותיהם זכאים לתהליך ללא ראיון אישי במידה והבקשות עומדות בכל הקריטריונים הבאים:

 • הבקשה לוויזה מוגשת בקונסוליה באיזור מגוריו הקבוע של מגיש הבקשה וגם
 • הבקשה מוגשת לאותו סוג אשרה כמו האשרה הקודמת, עם אותו סוג דרכון ואותה האזרחות וגם
 • הבקשה הקודמת הוגשה לאחר 31 דצמבר, 2007 וגם
 • מגיש הבקשה היה מעל לגיל 14 בזמן הגשת הבקשה הקודמת וגם
 • על האשרה הקודמת לא מופיעות המילים הבאות: “clearance”, “waiver”, “blanket”וגם
 • הוויזה הנוכחית בתוקף, או פגה לפני פחות מ- 48 חודשים

זמן הטיפול הממוצע בבקשות מסוג זה עומד כרגע על 3 עד 6 שבועות. במקרים מסוימים, השגרירות תבקש ממגישי הבקשות לקבוע ראיון אישי עם הקונסול.

מבקשי האשרות מתחת לגיל 14 ומעל לגיל 80

מבקשי האשרות מתחת לגיל 14 ומעל לגיל 80 לא נדרשים לקבוע תור לראיון אישי בשגרירות, בין אם זו בקשה ראשונה שלהם ובין אם הם מבקשים לחדש את אשרותיהם. ניתן להגיש בקשות מסוג זה יחד עם כל המסמכים הרלוונטיים דרך שירות השליחים המאושר על ידי השגרירות. להלן רשימת המסמכים הדרושים:

 • דרכון בתוקף. אם למבקש הוויזה יש ויזה אמריקאית בתוקף בדרכון הקודם, יש לצרף גם את הדרכון הקודם
 • דף אישור של טופס הבקשה לוויזה160-DS. אנא לחצו כאן על מנת למלא את הטופס ולקבל את דף האישור
 • תמונה אחת- צבעונית, מששת החודשים האחרונים, בגודל 5 ס"מ על 5 ס"מ, על רקע לבן. אין להרכיב משקפיים בתמונה לוויזה. למידע נוסף אודות התמונה לוויזה, יש להקליק כאן.

כמו כן, יש לצרף את מכתב ההסכמה של ההורים חתום לכל בקשה לילד/ה מתחת לגיל 14 וגם את המסמכים הנוספים כפי שמפורט בסעיפים א', ב' (אם רלוונטי) ו- ג' (אם רלוונטי) עבור כל הורה בנפרד:

א' מסמכים לפי אזרחות ההורה:

אם ההורה אינו אזרח אמריקאי:

 • העתק הוויזה האמריקאית של ההורה*
 • אם ההורה מחזיק/ה בדרכון זר הפוטר אותו/ה מהצורך בוויזה, יש לצרף העתק של עמוד הדרכון עם פרטי נושא הדרכון

אם ההורה הינו אזרח אמריקאי:

 • העתק של הדרכון האמריקאי (העמוד עם פרטי נושא הדרכון) וגם
 • אחד המסמכים הבאים:
  • הצהרה של ההורה האמריקאי המציינת את: מקום הלידה, כיצד התקבלה האזרחות האמריקאית ופירוט של תקופות השהייה של ההורה בארה"ב או
  • אם הילד/ה עוברים תהליך התאזרחות מהירה (Expeditious Naturalization), יש לצרף מכתב הזמנה לראיון התאזרחות מ- USCIS (N-600K)

ב' מסמכים לפי מצב משפחתי של ההורה:

אם ההורה פרוד/גרוש/יחידני:

 • העתק של תעודת הלידה של הילד/ה. אם ההורה פרוד/גרוש, יש לצרף גם החלטת בית משפט על אפוטרופוסיות

ג' אם הילד/ה מתכוונים לבקר בארה"ב עם אדם שאיננו ההורה

 • יש לצרף העתק ויזה/דרכון אמריקאי/דרכון אחר הזכאי לפטור מוויזה של האדם המלווה

*אנו ממליצים להגיש את בקשת הוויזה של הילד/ה רק אחרי שההורים קיבלו את הוויזות שלהם. אם להורה אין ויזה לארה"ב, יש לצרף העתק של הדרכון של ההורה (העמוד עם פרטי נושא הדרכון).

חשוב לדעתלפי החוק האמריקאי, ילדים שהינם אזרחים אמריקאים אינם זכאים לוויזה.

פטור מראיון אישי עבור ויזות מסוג F, M , וכמו גם ויזות עבודה זמניות מסוגים H-1, H-3, H-4 L, O, P  

תוכנית הפטור מראיון אישי הוארכה עד דצמבר 2022 עבור ויזות מסוג F, M לתלמידי תיכון או אוניברסיטה, ועבור ויזת J אקדמיות (academic visas) בקטגוריות של פרופסורים, חוקרים, חוקרים לטווח קצר, או מומחים, ("specialist"); כמו גם, עבור מועמדים לוויזות עבודה זמניות מסוגים H-1, H-3, H-4, L, O, P ו – Q, בעלי אישור עבודה שאושר על ידי משרד ההגירה של ארה"ב (USCIS) ובתנאי שהינם עומדים בקריטריונים הבאים:

-הבקשה מוגשת במדינת המוצא או מגורי הקבע של המועמד/ת,

-בעבר אושרה למבקש/ת ויזה מכל סוג; אם כן, המבקש/ת מעולם לא סורב/ה לוויזה, אלא אם הסירוב בוטל; ולמבקש/ת אין אי זכאות ברורה או פוטנציאלית

-אם המבקש/ת אזרח/ית של מדינה המשתתפת בתוכנית הפטור מוויזה ומגיש/ה בקשה לוויזה בפעם הראשונה, ולמבקש/ת אין אי זכאות ברורה או פוטנציאלית לקבלת ויזה ,והמבקש ביקר/ה בארה"ב באמצעות תוכנית הפטור מוויזה עם אישור  ESTA

להתחלת תהליך הבקשה לוויזה, תשלום האגרה ולקבלת הנחיות נוספות, אנא הקליקו כאן על מנת להגיע לאתר שירותי הוויזה ואז לחצו על "הגש בקשה".