הנחיות לתהליך "אשרה ללא ראיון אישי"

כל מגישי הבקשות חייבים להגיע לראיון אישי למעט אלה המגישים בקשות לוויזות בתפקיד רשמי ואלה העומדים בקריטריונים של התהליך "אשרה ללא ראיון אישי". בקטגוריה האחרונה נכללים גם המגישים בקשה ראשונה לוויזה מתחת לגיל 14 או מעל לגיל 80 ומגישים מסוימים המבקשים לחדש את אשרותיהם. המערכת לקביעת תורים תנחה אותך בזמן מילוי הבקשה במידה ובקשתך עומדת בקריטריונים הפוטרים מראיון אישי.

חידוש אשרות 

מגישי בקשות המבקשים לחדש את אשרותיהם זכאים לתהליך ללא ראיון אישי במידה והבקשות עומדות בכל הקריטריונים הבאים:

 • הבקשה לוויזה מוגשת בקונסוליה באיזור מגוריו הקבוע של מגיש הבקשה וגם
 • הבקשה מוגשת לאותו סוג אשרה כמו האשרה הקודמת, עם אותו סוג דרכון ואותה האזרחות וגם
 • הבקשה הקודמת הוגשה לאחר 31 דצמבר, 2007 וגם
 • מגיש הבקשה היה מעל לגיל 14 בזמן הגשת הבקשה הקודמת וגם
 • על האשרה הקודמת לא מופיעות המילים הבאות: “clearance”, “waiver”, “blanket”וגם
 • הוויזה הנוכחית בתוקף, או פגה לפני פחות מ- 48 חודשים

זמן הטיפול בבקשות עומד כרגע על 3 עד 6 שבועות. במקרים מסוימים, השגרירות תבקש ממגישי הבקשות לקבוע ראיון אישי עם הקונסול.

מבקשי האשרות מתחת לגיל 14 ומעל לגיל 80 

 • מבקשי האשרות מתחת לגיל 14 ומעל לגיל 80 לא נדרשים לקבוע תור לראיון אישי בשגרירות, בין אם זו בקשה ראשונה שלהם ובין אם הם מבקשים לחדש את אשרותיהם. ניתן להגיש בקשות מסוג זה יחד עם כל המסמכים הרלוונטיים דרך שירות השליחים.

מסמכים נוספים הנדרשים עבור בקשות לאשרות לילדים מתחת לגיל 14:

 • דרכון
 • טופס בקשה DS-160
 • תמונה אחת- צבעונית, מששת החודשים האחרונים, בגודל 5 ס"מ על 5 ס"מ, על רקע לבן. אין להרכיב משקפיים בתמונה לוויזה. למידע נוסף אודות התמונה לוויזה, יש להקליק כאן.

מסמכים בנוגע לסטטוס הוויזה של ההורים: 

 • אם שני ההורים אינם אזרחים אמריקאים:
 • העתקים של הדרכונים של שני ההורים (של העמוד הראשון של הדרכון)
 • העתקי הוויזות האמריקאיות של שני ההורים
 • אם שני ההורים לא מחזיקים בוויזה או בדרכון זר המאפשר להם פטור מוויזה לארה"ב, יש לצרף –העתק של הוויזה של האדם הנוסע עם הילד/ה ומכתב הסכמה מההורים, המצהיר כי הם מודעים לכך שהילד/ה נוסע/ת עם אדם זה.

 

 • אם הורה אחד הינו אזרח אמריקאי וההורה השני הינו אזרח זר:

-העתקים של הדרכונים של שני ההורים (של העמוד הראשון של הדרכון) והעתק של הוויזה האמריקאית של ההורה שאינו אמריקאי.

-במידה והילד/ה עובר תהליך התאזרחות ,מכתב הזמנה להתאזרחות מ (N-600K) USCIS או

– הצהרה של ההורה האמריקאי המציינת את: מקום הלידה, כיצד התקבלה האזרחות האמריקאית ופירוט של תקופות השהייה של ההורה בארה"ב.

 • אם שני ההורים בעלי אזרחות אמריקאית:

– העתקים של הדרכונים של שני ההורים (של העמוד הראשון של הדרכון).

– אחד משני המסמכים הבאים:

– במידה והילד/ה עובר תהליך התאזרחות  ,מכתב הזמנה להתאזרחות מ  (N-600K) USCISאו

-הצהרה של ההורה האמריקאי המציינת את: מקום הלידה, כיצד התקבלה האזרחות האמריקאית ופירוט של תקופות השהייה של ההורה בארה"ב.

 

פטור מראיון אישי עבור ויזות מסוג F, M , וJ כמו גם וויזות עבודה זמניות מסוגים H-1, H-3, H-4 L, O, P  

תוכנית הפטור מראיון אישי הוארכה עד דצמבר 2022 עבור ויזות מסוג F, M לתלמידי תיכון או אוניברסיט, ועבור ווויזת J אקדמיות (academic visas) בקטגוריות של פרופסורים, חוקרים, חוקרים לטווח קצר, או מומחים, ("specialist"); כמו גם, עבור מועמדים לוויזות עבודה זמניות מסוגים H-1, H-3, H-4, L, O, P ו – Q, בעלי אישור עבודה שאושר עלידי משרד ההגירה של ארה"ב (USCIS) ובתנאי שהינם עומדים בקריטריונים הבאים:

-הבקשה מוגשת במדינת המוצא או מגורי הקבע של המועמד/ת,

-בעבר אושרה למבקש/ת ויזה מכל סוג; אם כן, המבקש/ת מעולם לא סורב/ה לוויזה, אלא אם הסירוב בוטל; ולמבקש/ת אין אי זכאות ברורה או פוטנציאלית

-אם המבקש/ת אזרח/ית של מדינה המשתתפת בתוכנית הפטור מוויזה ומגיש/ה בקשה לוויזה בפעם הראשונה, ולמבקש/ת אין אי זכאות ברורה או פוטנציאלית לקבלת ויזה ,והמבקש ביקר/ה בארה"ב באמצעות תוכנית הפטור מוויזה עם אישור  ESTA

חשוב לדעת: לפי החוק האמריקאי, ילדים שהינם אזרחים אמריקאים אינם זכאים לוויזה.

להתחלת התהליך, יש לבקר באתר לשירותי ויזה

https://il.usembassy.gov/he/visas-he/interview-waiver/