בקשות לוויזה עבור עובדים נוספים של חברה בעלת אישור תקף:

במקרה שהחברה רשומה בשגרירות האמריקאית  כבעלת אישור תקף לוויזת E1/E2 ומעוניינת להגיש בקשה לוויזה עבור עובד נוסף, המועמד לוויזה רשאי לקבוע מועד לראיון באמצעות האתר הרשמי לשירותי ויזה. על מנת לבדוק האם סטטוס החברה תקף, ניתן ליצור קשר עם מחלקת ויזת E  בדוא"ל: Telavive1visas@state.gov .

יש להציג את המסמכים הבאים ביום הראיון:

  • טופס DS-160 מלא.
  • קבלה על תשלום האגרה לוויזה (ניתן לשלם באתר הרשמי לשירותי ויזה).
  • תמונה אחת העומדת בקריטריונים.
  • טופס DS-156E.
  • קורות חיים של העובד.
  • מכתב המודפס על נייר המכתבים הרשמי של החברה, המציין את הסיבות לנחיצותו של העובד בארה"ב ופירוט של תחומי האחריות שלו.
  • העתק של הדף הראשון של דרכונו של העובד.
  • עבור בקשות לוויזת E-1: מכתב עדכני מרואה חשבון המציין את הבעלות הנוכחית של החברה ופרטים אודות הסחר הבינלאומי כפי שמפורט ב Tabs D and F. מכתב מעורך דין או נציג פיננסי לא יתקבלו.
  • עבור בקשות לוויזת E-2: תדפיסים פיננסים של החברה מהשנה האחרונה ומכתב עדכני מרואה חשבון המציין את הבעלות הנוכחית של החברה.