עמוד נוסף: בני/בנות זוג ידועים בציבור

לפי החוק הישראלי, מערכת יחסים של ידועים בציבור אינה מוכרת כמקבילה חוקית לנישואים מסורתיים. לכן, החוק האמריקאי אינו מכיר במערכת יחסים של ידועים בציבור בישראל, כמקבילה חוקית לנישואים מסורתיים. כתוצאה מכך, בני/בנות זוג ידועים בציבור אינם זכאים לסטטוס של ויזה נלווית על בסיס נישואים. בן/בת זוג שהינם חלק ממשק הבית של המועמד העיקרי ושמטרת נסיעתם לארה"ב היא להצטרף לאותו מועמד, רשאים להגיש בקשה לוויזת B-2 המכילה הערות; בן/בת הזוג נדרשים להוכיח את זכאותם לוויזה באופן עצמאי. בן/בת זוג המעוניינים לעבוד או ללמוד בארה"ב, נדרשים להחזיק בוויזת עבודה או לימודים מתאימה.

כמה זמן בן/בת הזוג רשאים להשאר בארה"ב?

רשות המכס ובטחון גבולות בכניסה לארה"ב תקבע כמה זמן בן/בת הזוג רשאים להשאר בארה"ב. בן/בת זוג המחזיקים בוויזת B-2 יורשו להשאר לתקופה של שישה חודשים. אם ברצונך להשאר בארה"ב יותר משישה חודשים, עליך להגיש בקשה להארכת שהייה מול שרותי האזרחות וההגירה האמריקאיים.

כיצד עלי להגיש בקשה לוויזה?

משום שבקשתך לוויזה תלויה בקרבתך לבן/בת זוגך, עליך לספק הוכחה על הקרבה, לדוגמה, העתק של חוזה משכנתא משותף, חוזה שכירות משותף, חשבון בנק משותף וכדומה. אנו ממליצים לך להגיש את הבקשה לוויזה יחד עם בן/בת זוגך. אם הנך מגיש/ה בקשה בנפרד, עליך להביא עמך את צילום הוויזה של בן/בת הזוג בנוסף למסמכים שהוזכרו לעיל.