בקשות לוויזה עבור בני משפחה

בני/בנות זוג (כולל בני/בנות זוג חד מיניים) וילדים לא נשואים עד גיל 21 (ללא קשר לאזרחות), אשר מעוניינים להצטרף למועמד העיקרי לוויזה לתקופות ארוכות, או למשך שהייתו/ה בארה"ב, נדרשים להחזיק בוויזה נלווית מסוג E. על מנת להגיש בקשה לוויזה נלווית מסוג E, יש לקבוע מועד לראיון רגיל בשגרירות באמצעות האתר הרשמי לשירותי ויזה ולהציג בעת הראיון, עבור כל אחד מבני המשפחה, את המסמכים הבאים:

  • טופס DS-160 מלא.
  • קבלה על תשלום האגרה לוויזה (ניתן לשלם באתר הרשמי לשירותי ויזה).
  • תמונה אחת העומדת בקריטריונים.
  • העתק של הדף הראשון של דרכונו של המועמד לוויזה.
  • העתק של ויזת ה – E  או של הודעת האישור E-797 של המועמד העיקרי.
  • עבור בני/בנות זוג: העתק של תעודת הנישואים.
  • עבור ילדים: העתק של תעודת הלידה של כל אחד מהילדים.