קבל את פתק ההצבעה שלך

  1. הצבעה בבחירות
  2. הירשם להצבעה
  3. קבל את פתק ההצבעה שלך

מועצת הבחירות של המחוז מתחילה להפיץ את פתקי הצבעה לבוחרים נרשמים 45 ימים לפני הבחירות, ובכל אחת מן המדינות יש חותמת דואר ומועד אחרון לקבלה. אם אתם מצביעים עבור חברי בית הנבחרים האמריקאי או הסנאט של ארה"ב, ופתק ההצבעה רשמי שלך לא הגיע לכתובת שלךבחו"ל, מצביעים רשומים יכולים להוריד ולהשלים Federal Write-in Absentee Ballot (FWAB).