נתוני הפצה לאירוע 4 ביולי

More: PDF File

 

<iframe src=”//iframe.castncarry.com/b/40839/c/441061″ width=”854″ height=”480″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”><span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span></iframe>