News & Events

“The Day After Peace” project trailer

אנחנו שומעים שוב ושוב על המציאות המורכבת של היחסים בין ישראלים לפלסטינים, אבל האם זה באמת כל הסיפור? חברנו ל Docaviv דוקאביב ולקרן גשר לקולנוע רב תרבותי – Gesher Multicultural Film Fund וביקשנו מיוצרים יהודים וערבים הצעות לסרטים תיעודיים המאירים את הצד הפחות מדובר ביחסים אלה. מתוכם בחרנו לפרויקט “היום שאחרי השלום” שבעה סרטים קצרצרים ...
Read More»